Vikens Fly Fishing

Jag hjälper er som vill testa på och komma igång med flugfiske efter havsöring längs Öresundskusten.

Ni får tips om fiskeställen längs kusten. Många finns beskrivna i litteraturen och visas ibland också på olika forum inklusive Youtube.

Vikens Fly Fishing har under flera år valt att ge sponsorsbidrag till Älvräddarna. En förening som arbetar för att vandringshindren i våra åar och älvar minskar för lekvandrande fiskar.

Havsöringen är en fisk som går upp i åar, älvar och sjöar för att leka och fortplanta sig. Många yngel vandrar sedan ut i havet för att efter några år komma tillbaka till samma plats de föddes på i ån, älven eller sjön. Vi anser att Älvräddarnas arbete hjälper till att gynna återväxten av havsöringar för oss sportfiskare längs kusterna.

För er som själva vill läsa på, har jag några bilder på bra böcker för självstudier som beskriver utrustning, fiskemetoder och platser som besökts längs Skånes kuster. Finns även en bok om danska ön Fyn om man vill besöka grannlandet.

Fisket var förr i tiden en viktig del av hushållningen i Vikens by, och det är därför vi har en fin staty som beskriver storfiskaren och de fångster man kunde få. Eller är det Thore Skogmans kända melodi som ligger bakom. "För när storfiskaren talar om hur stora fiskar man får, ja då skarvar man som man vill, då räcker armarna inte till"??

© Copyright B(&B) i Gamla Viken